Blog » Community » Protocol verantwoord varen 20 april 2020

Protocol verantwoord varen

Voorwoord

Dit protocol is opgesteld in verband met de huidige situatie omtrent COVID-19. Ook voor de watersportbranche heeft dit gevolgen en is dit protocol een leidraad waarbinnen alle bootverhuurders zich moeten bewegen. De standaard richtlijnen bieden te weinig houvast om verantwoord het water op te gaan. Er wordt een leidraad gegeven voor de bootverhuurders, de huurders en locatie gerelateerde restricties.

Preambule

1. Deze afspraken gelden voor verhuuractiviteiten waarbij er geen sprake is van fysiek contact tussen de recreanten en/of verhuurder.
2. Uitgangspunt is dat de voorwaarden en maatregelen waarop de verhuuractiviteiten kunnen worden bedreven helder en hanteerbaar moeten zijn voor alle verhuuraccommodaties, medewerkers en recreanten.
3. Ondernemers, verhuurders en recreanten houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
4. Brancheorganisaties, verhuuraccommodaties, verenigingen en overheid communiceren over de afspraken. Verhuuraccommodaties maken afspraken zichtbaar op de verhuuraccommodatie.

Protocol bepalingen

Voor verhuurders

 1. Regels hangen buiten bij de verhuuraccommodatie en worden bij de steiger herhaald.
 2. Zorg dat overal 1,5 meter afstand tot elkaar bewaard kan worden en maak dit ook duidelijk door middel van bijvoorbeeld zichtbare tape of duidelijke instructieborden.
 3. Geef het maximum aantal recreanten dat aanwezig mag zijn aan.
 4. Groepen van >3, anders dan huishoudelijk verband, dienen te worden geweigerd. Groepen tot 3 personen dienen in elke vorm van zeilen ook te worden geweigerd. De 1,5 meter kan in dit geval niet in acht worden genomen;
 5. Zorg voor minimaal of geen contact door klanten bij check-in of check-out;
 6. Zorg voor maximale hygiëne, desinfecteer de contactpunten met desinfecterende reiniger na ieder contact van recreanten met een boot.
 7. Laat de WC’s & douches gesloten en adviseer klanten thuis naar de WC te gaan of, indien aanwezig, op de boot.
 8. Stimuleer recreanten om verspreid over de dag te komen door afvaarttijden goed te spreiden. Laat bezoekers van te voren reserveren en indien mogelijk betalen via de website.
 9. Geef medewerkers uitgebreide instructies over het uitvoeren van het protocol.
 10. Werk in vaste teams.
 11. Zorg voor handhaving van regels in en om het bedrijf.
 12. Als er updates komen op deze maatregelen worden deze zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Indien jouw locatie zich bevindt in een drukke (vaar)omgeving. Geef duidelijke instructies mee aan de klant hoe de ruimte op het water kan worden opgezocht.

Voor huurders

 1. Houd 1,5 meter afstand.
 2. Kom alleen, of in huishoudelijk verband. Groepen worden geweigerd.
 3. Kom niet eerder dan de gereserveerde tijd aan op de accommodatie.
 4. Schud geen handen.
 5. Volg altijd de aanwijzingen van de verhurende partij op.
 6. Ga voorafgaand aan de vaartocht, thuis naar het toilet.
 7. Voor en na de vaartocht dien je de contactpunten (roer, stuur en gashandel) met desinfecterende reiniger te behandelen.
 8. Was voorafgaand aan de vaartocht je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
 9. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38°C).
 10. Betaal online, per pin of contactloos.
 11. Verlaat direct na de huur de verhuuraccommodatie.